Skip to content

Hvad får jeg ud af en Jobpause?

En Jobpause styrker både dig og den gruppe du er en del af!

Den umiddelbare effekt af en Jobpause er, at du får mere energi og overskud til de opgaver, du sidder med. Det skyldes, at øvelsernes opbygning og sessionens struktur adresserer andre dele af hjernen, end dit almindelige arbejde og din hjernes forventninger til et onlinemøde. Den ændrede fokus ændrer hormonbalancen i hjernen. Amygdala, som er hjernens frygtcenter, slapper af, og Hippocampus, som styrer vores indlæring og genfinding af viden, blomstrer op og bliver mere effektiv.

Jobpause skaber tillid

Det er naturligvis voldsomt forenklet, men den korte version er, at vi blive mindre bange for at indrømme usikkerhed og mangler og får tilsvarende lettere ved at spørge om hjælp. Uden den ændrede fokus, vil teamet langsomt glide fra hinanden, Vi  begynder selv at udføre opgaver, som normalt laves af andre, eller som vi normalt ville spørge om hjælp til. Vi opfører os sådan alene fordi, vi ikke vil forstyrre eller regner med, at de andre forventer, at vi kan klare det selv. Vi bliver mindre effektive, end vi forventer, og hjernen reagerer ved at hæve mængden af stresshormoner for at kompensere, hvilket indeslutter os mere. I yderste konsekvens risikerer vi, at teamet ikke længere fungerer.

En Jobpause er designet til at modvirke denne udvikling. Jobpausens øvelser og struktur stimulerer lige så stille vores evne til at være modige, nærværende og nysgerrige – grundpillerne i at opbygge tillid.

En Jobpause påvirker også, hvordan du generelt forventer og opfatter et onlinemøde. Hjernen er super hurtig til at forvente, at “noget er som det plejer” (på engelsk: Endowement” – det vi tillægger andre). Aktiviteterne i en Jobpause udfordrer hjernens opfattelse af, at onlinemøder er kedelige, formelle og problemfokuseret. En Jobpause efterlader spor i hjernen, som fortæller, at et onlinemøde kan være spændende, interessant og opkvikkende. Dette spor er umiddelbart tilgængeligt, når din hjerne skal vælge holdning til de næste onlinemøde. Hvis I taler om det, I har oplevet på en Jobpause og inkorporere det i jeres online mødekultur, opnår I en blivende effekt, hvor onlinemøder fremmer sammenhold, samarbejde og kreativitet.

En Jobpause styrker både dig og den gruppe du er en del af!

Den umiddelbare effekt af en Jobpause er, at du får mere energi og overskud til de opgaver, du sidder med. Det skyldes, at øvelsernes opbygning og sessionens struktur adresserer andre dele af hjernen, end dit almindelige arbejde og din hjernes forventninger til et onlinemøde. Den ændrede fokus ændrer hormonbalancen i hjernen. Amygdala, som er hjernens frygtcenter, slapper af, og Hippocampus, som styrer vores indlæring og genfinding af viden, blomstrer op og bliver mere effektiv.

Det er naturligvis voldsomt forenklet, men den korte version er, at vi blive mindre bange for at indrømme usikkerhed og mangler og får tilsvarende lettere ved at spørge om hjælp. Uden den ændrede fokus, vil teamet langsomt glide fra hinanden, Vi  begynder selv at udføre opgaver, som normalt laves af andre, eller som vi normalt ville spørge om hjælp til. 

Jobpause skaber tillid

Vi opfører os sådan alene fordi, vi ikke vil forstyrre eller regner med, at de andre forventer, at vi kan klare det selv. Vi bliver mindre effektive, end vi forventer, og hjernen reagerer ved at hæve mængden af stresshormoner for at kompensere, hvilket indeslutter os mere. I yderste konsekvens risikerer vi, at teamet ikke længere fungerer.

En Jobpause er designet til at modvirke denne udvikling. Jobpausens øvelser og struktur stimulerer lige så stille vores evne til at være modige, nærværende og nysgerrige – grundpillerne i at opbygge tillid.

En Jobpause påvirker også, hvordan du generelt forventer og opfatter et onlinemøde. Hjernen er super hurtig til at forvente, at “noget er som det plejer” (på engelsk: Endowement” – det vi tillægger andre). Aktiviteterne i en Jobpause udfordrer hjernens opfattelse af, at onlinemøder er kedelige, formelle og problemfokuseret. En Jobpause efterlader spor i hjernen, som fortæller, at et onlinemøde kan være spændende, interessant og opkvikkende. Dette spor er umiddelbart tilgængeligt, når din hjerne skal vælge holdning til de næste onlinemøde. Hvis I taler om det, I har oplevet på en Jobpause og inkorporere det i jeres online mødekultur, opnår I en blivende effekt, hvor onlinemøder fremmer sammenhold, samarbejde og kreativitet.

Hvad sker der på en Jobpause?

Team på Microsoft Teams

Opgaverne i en Jobpause består af lette og intuitive samtaleøvelser, som alle kan udføre. Det kræver ingen forkundskaber, og har vi ikke forklaret øvelserne godt nok, tager vi det bare en gang til.

Øvelserne er taget fra vores team- og ledertræning og tilpasset formål og afvikling online. Selvom Jobpausens indhold er tilrettelagt på forhånd, kan vores instruktører under gennemførelsen tilpasse både øvelser og forløb, så teamet får den optimale oplevelse.

Øvelserne afvikles enten i fællesskab eller i mindre breakout rum, så vi sikrer, at alle får taletid og alle bliver hørt.

Efter øvelserne deler vi vores oplevelser med hinanden, og vi taler om, hvad vi kan bruge vores oplevelser til, hvad det lærer os om os selv, hinanden og om at holde online møder.

Og så griner vi rigtig meget. Det er super vigtigt, både fordi latteren er en indikator for tryghed og fordi den sammen med øvelserne hjælper med til at skabe en god hormonbalance i hjernen.

Opgaverne i en Jobpause består af lette og intuitive samtaleøvelser, som alle kan udføre. Det kræver ingen forkundskaber, og har vi ikke forklaret øvelserne godt nok, tager vi det bare en gang til.

Øvelserne er taget fra vores team- og ledertræning og tilpasset formål og afvikling online. Selvom Jobpausens indhold er tilrettelagt på forhånd, kan vores instruktører under gennemførelsen tilpasse både øvelser og forløb, så teamet får den optimale oplevelse.

Øvelserne afvikles enten i fællesskab eller i mindre breakout rum, så vi sikrer, at alle får taletid og alle bliver hørt.

Team på Microsoft Teams

Efter øvelserne deler vi vores oplevelser med hinanden, og vi taler om, hvad vi kan bruge vores oplevelser til, hvad det lærer os om os selv, hinanden og om at holde online møder.

Og så griner vi rigtig meget. Det er super vigtigt, både fordi latteren er en indikator for tryghed og fordi den sammen med øvelserne hjælper med til at skabe en god hormonbalance i hjernen.

Kan vi ikke bare spise morgenmad eller spille bingo?

Fællesmorgenmad på hjemmekontoret

Vores påstand er, at de fleste sociale aktiviteter, der arrangeres som online-events, sjældent udfordre de strukturer, som er blevet skabt gennem tidligere onlinemøder.

Det er ofte de samme, der har taletid og det er svært at ramme emner, som involverer alle. Ofte er der få der taler og mange, der lytter – specielt i bingo!

I en Jobpause sørger øvelsernes opbygning, selve forløbet og instruktørens facilitering, at alle kommer til orde og alle bliver hørt.  Desuden har vi pakket Jobpausen for dig, så du kan deltage på lige fod med de resten af teamet. Du sparer forberedelsen og kan nyde godt af opbygningen af fællesskabet: Du skal ikke forberede noget, bare møde op! 

Vores påstand er, at de fleste sociale aktiviteter, der arrangeres som online-events, sjældent udfordre de strukturer, som er blevet skabt gennem tidligere onlinemøder.

Det er ofte de samme, der har taletid og det er svært at ramme emner, som involverer alle. Ofte er der få der taler og mange, der lytter – specielt i bingo!

I en Jobpause sørger øvelsernes opbygning, selve forløbet og instruktørens facilitering, at alle kommer til orde og alle bliver hørt.  Desuden har vi pakket Jobpausen for dig, så du kan deltage på lige fod med de resten af teamet. Du sparer forberedelsen og kan nyde godt af opbygningen af fællesskabet: Du skal ikke forberede noget, bare møde op! 

Fællesmorgenmad på hjemmekontoret

Kan vi adressere specifikke emner?

Bestemt!

Hovedformålet med en Jobpause er at give hjernen en pause fra de udfordringer og tankeprocesser, som under langvarigt, ufrivilligt hjemmearbejde udløser stresshormoner i hjernen. Hvis teamet har specifikke emner, de ønsker at udforske eller have hjælp til at rette op på, kan vi tilrettelægge indholdet af Jobpausen, så vi har øget fokus på det område – og stadigvæk gøre det sjovt og ikke mindst have fokus på pausen.

Har I brug for – eller lyst til – at adressere flere emner eller gå dybere ned i et område, planlægger vi et forløb af flere jobpauser. Antal og udstrækning aftaler vi nærmere – og vi giver naturligvis rabat ved samtidig bookning af flere Jobpauser.

Hvor kommer øvelserne fra?

Øvelserne kommer fra grundtræningen i det Improviserede Teater. Vi tager dét væk, som handler om at spille teater og fokuserer på den del, der er skabt til at samle en gruppe mennesker til et selvstyrende team, skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor alle i teamet passer på hinanden, spiller hinanden gode, bidrager uden begrænsninger, og er åbne og kreative.

AIN

Improvisations-baseret træning udenfor teateret kaldes Applied Improvisation – eller Applied Improv. Det bygger på ideen om, at vi alle er vigtige, og, at når alle bidraget i fællesskab, kan vi skabe unikke ting sammen i en ukendt og foranderlig verden.

Øvelserne i Applied Improv er med til at forme din indstilling (mindset) til samarbejde – at se muligheder frem for begrænsninger, at være en del af ægte samskabelse fremfor ego-kampe og skjulte dagsordener. Applied Improv gør os gode til at komplimentere hinanden, bede om hjælp og bringe vores skjulte kompetencer i spil.

Det specielle ved Applied Improv er måden at arbejde samme om simple – og komplekse – øvelser, der får dig til at skabe din egen indstilling (eller mindset), som virker for dig som del af et team. Og fordi øvelserne lagres i din krop og hjerne samtidig opnår du både teoretisk viden og praktisk kunnen, som du kan anvende med det samme og videreudvikle sammen med andre.

Brug af Applied Improv som træningsmetode til f.eks. personlig udvikling af mellemmenneskelige kompetencer samt team- og ledertræning er ikke særlig udbredt i Norden, men anvendes i udstrakt grad i USA, UK og dele af Europa. Størstedelen af Applied Improv-instruktører er tilknyttet organisationen Applied Improvisation Network (www.appliedimprovisation.network)

Øvelserne kommer fra grundtræningen i det Improviserede Teater. Vi tager det væk, som handler om at spille teater og fokuserer på den del, der er skabt til at samle en gruppe mennesker til et selvstyrende team, skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor alle i teamet passer på hinanden, spiller hinanden gode, bidrager uden begrænsninger, og er åbne og kreative.

Improvisations-baseret træning udenfor teateret kaldes Applied Improvisation – eller Applied Improv. Det bygger på ideen om, at vi alle er vigtige, og, at når alle bidraget i fællesskab, kan vi skabe unikke ting sammen i en ukendt og foranderlig verden.

Øvelserne i Applied Improv er med til at forme din indstilling (mindset) til samarbejde – at se muligheder frem for begrænsninger, at være en del af ægte samskabelse fremfor ego-kampe og skjulte dagsordener. Applied Improv gør os gode til at komplimentere hinanden, bede om hjælp og bringe vores skjulte kompetencer i spil.

Applied Improvisation Network

Det specielle ved Applied Improv er måden at arbejde samme om simple – og komplekse – øvelser, der får dig til at skabe din egen indstilling (eller mindset), som virker for dig som del af et team. Og fordi øvelserne lagres i din krop og hjerne samtidig opnår du både teoretisk viden og praktisk kunnen, som du kan anvende med det samme og videreudvikle sammen med andre.

Brug af Applied Improv som træningsmetode til f.eks. personlig udvikling af mellemmenneskelige kompetencer samt team- og ledertræning er ikke særlig udbredt i Norden, men anvendes i udstrakt grad i USA, UK og dele af Europa. Størstedelen af Applied Improv-instruktører er tilknyttet organisationen Applied Improvisation Network (www.appliedimprovisation.network)

Dansk Norsk Engelsk

Skriv til os!

Skriv til os!

Kunne du tænke dig også at opleve glæden ved en sjov og uformel jobpause, så klik på kuverten ovenover eller på “Kontakt os” herunder og bestil en Jobpause eller bed om at få mere at vide

Klik på kuverten ovenover eller udfyld kontaktformularen herunder

Kage gør tit en pause endnu bedre. Jobpause.dk er ingen undtagelse. Ved at trykke på Accept-knappen accepterer du vores brug af cookies.  Her kan du læse mere om, hvilke cookies vi bruger: